|  Προφίλ   |  Συνδέσεις   |  Συνεργασίες   |  Επικοινωνία  |
Καταπολέμηση ξυλοφάγων εντόμων (σαράκια)
Καταπολέμηση τερμιτών
Ακάρεα της σκόνης (Dust-mites)
Απεντομώσεις
Μυοκτονίες
Απολυμάνσεις-Αποσμήσεις

Απολυμάνσεις-Αποσμήσεις
 


Απολύμανση καλείται η καταστροφή διαφόρων μορφών παθογόνων μικροοργανισμών όπως βακτηρίων-μυκητών-πρωτοζώων κ.λπ με τη χρήση μεθόδων και υλικών που τα λέμε απολυμαντικά μέσα.

Αντισηπτικά μέσα λέμε τα υλικά και τους  παράγοντες που χρησιμοποιούνται για να θανατώσουν ή να σταματήσουν την εξάπλωση παθογόνων οργανισμών σε χώρους ή αντικείμενα όπως κτίρια, οχήματα μεταφορών, ιατρικό εξοπλισμό κ.λπ.

Πολλές φορές κάποια αντισηπτικά μέσα χρησιμοποιούνται σε διαφορετική συγκέντρωση σαν απολυμαντικά όπως η φορμαλδεύδη. Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούμε δεν περιέχουν καρκινογόνους παράγοντες και δεν διαβρώνουν ή αποχρωματίζουν τις επιφάνειες.

Απολυμάνσεις και αντισηψίες πραγματοποιούνται με:

  • Φυσικά μέσα  υγρή θέρμανση-ξηρή θέρμανση-φως-ακτινοβολία.
  • Χημικά μέσα σαπούνια-συνθετικά απορρυπαντικά (όπως άλατα τεταρτογενούς αμμωνίου-αλκοόλες-φορμαλδεύδη-γλουταραλδεύδη-χλωρίνη-φαινομενικά παράγωγα κ.λπ).

Τα απολυμαντικά και ιδιαίτερα το διοξείδιο του χλωρίου (ClO2) έχει ευρύ φάσμα και είναι εγκεκριμένο για χρήση σε πόσιμο νερό και χώρους επεξεργασίας τροφίμων. Θεωρείται ως το πιο ασφαλές σκεύασμα. Προστατεύει από σαλμονέλλα-κωλοβακτηρίδια-λιστέρια-ψευδομονάδες κ.λπ.