|  Προφίλ   |  Συνδέσεις   |  Συνεργασίες   |  Επικοινωνία  |
Καταπολέμηση ξυλοφάγων εντόμων (σαράκια)
Καταπολέμηση τερμιτών
Ακάρεα της σκόνης (Dust-mites)
Απεντομώσεις
Μυοκτονίες
Απολυμάνσεις-Αποσμήσεις

Καταπολέμηση τερμιτών
 


Τερμίτες είναι μικρά Ισόπτερα, υπόλευκα, φωτόφοβα μυρμήγκια που τρέφονται με ζωντανό ή νεκρό ξύλο.

Εσχάτως στην χώρα μας αποτελούν πρόβλημα στα ξύλινα μέρη των κατοικιών όπως οροφές, πατώματα, ορθοστάτες θυρών κ.λπ.

Είμαστε οι πρώτοι που εφαρμόσαμε την σύγχρονη και αποτελεσματική καταπολέμηση με την μέθοδο  της Τροφάλλαξης (T.T.R)(Trap-Treat-Release). Χρησιμοποιούμε εντομοκτόνα ειδικής κατηγορίας, χαμηλής τοξικότητας, ταχείας δράσης, ασφαλή κατά την χρήση, χωρίς οσμή και διαλύτη αποκλείοντας την χρήση των χημικών αερίων. Χρησιμοποιείται με ασφάλεια σε κατοικημένους χώρους χωρίς προβλήματα τοξικότητας για τους ανθρώπους και τα κατοικίδια.

Δώσαμε λύση με ποσοστό επιτυχίας μέχρι και 100% μόνο με μία εφαρμογή σε ξύλινες στέγες, πατώματα, ξύλινα τέμπλα εκκλησιών, μουσεία, βιβλιοθήκες κ.λπ.

Σε περίπτωση προσβολής θα τα βρείτε ως επι το πλειστόν κρυμμένα στα ξύλινα κασσώματα θυρών-παραθύρων και πατωμάτων προκαλώντας τεράστιες ζημιές. Την παρουσία τους προδίδει η εποχιακή ύπαρξη φτερωτών αρσενικών ακμαίων με σκούρο χρώμα που εγκαταλείπουν την φωλιά τους. Κριτήριο αναγνώρισης από τα άλλα μυρμήγκια είναι το ίσο μέγεθος των πτερύγιων τους (ισόπτερα) και οι ευθείς, κομβολοειδείς κεραίες τους.