|  Προφίλ   |  Συνδέσεις   |  Συνεργασίες   |  Επικοινωνία  |
Καταπολέμηση ξυλοφάγων εντόμων (σαράκια)
Καταπολέμηση τερμιτών
Ακάρεα της σκόνης (Dust-mites)
Απεντομώσεις
Μυοκτονίες
Απολυμάνσεις-Αποσμήσεις

Καταπολέμηση ξυλοφάγων εντόμων (σαράκια)
 


Εφαρμόζουμε προληπτική και κατασταλτική απεντόμωση.

Στην κατασταλτική με την χρήση αεριών (fumigants) θανατώνονται τα ξυλοφάγα έντομα σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται (αυγό-προνύμφη-ακμαίο) και εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος όταν οι συνθήκες μας το επιτρέπουν. Απαιτείται άριστη στεγάνωση του χώρου που θα απεντομωθεί για μια  ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή. 

Εφαρμόζονται πάντοτε τα αναφερόμενα στο Β.Δ. 143/1967 και η εφαρμογή υποκαπνισμού (fumigation) γίνεται πάντοτε με την παρουσία και ευθύνη γεωπόνου ή χημικού.

Υπάρχει στην διάθεση σας μεγάλος αριθμός πελατών μας με επιτυχείς εφαρμογές υποκαπνισμού (fumigation) σε κότερα, τέμπλα εκκλησιών, συλλογές εικόνων, ξύλινα έργα τέχνης και ζωγραφική, διατηρητέα σπίτια. Επίσης δόθηκε λύση σε προσβολές ξύλινων επιφανειών απο ξηρές και υγρές σήψεις (σαπίσματα ξύλου).